Nawigacja

Historia

 

  Przepisy prawne związane ze Stanem Wojennym

Stan wojenny to także okres wprowadzania licznych nowych przepisów prawa. Przyjmowały one formy od dekretów i uchwał Rady Państwa poprzez rozporządzenia Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych aż po ustawy sejmowe. Niżej można zapoznać się z treścią najważniejszych aktów prawnych charakterystycznych dla czasu stanu wojennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mapa Regionów NSZZ "Solidarność"


 
do góry