Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 19/81, Sm.W. 122/82
Pm.Śl. II 5/81
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/8973
IPN Gd 253/8974
IPN Gd 267/6821
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-12-1981
Data zakończenia sprawy
29-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Mirosławowi Krupińskiemu z art. 48 ust. 1 i 3 oraz z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanemu o niezaprzestanie działalności w NSZZ "Solidarność", organizowanie strajku generalnego oraz rozpowszechnianie wiadomości mogących osłabić gotowość obronną PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Krupiński Mirosław, ur.: 08-09-1939, imię ojca: Teofil
Zarzut
"... będąc wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", którego działalność w czasie trwania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpił od udziału w działalności tego Związku przez to, że w dniach 13-15.12.1981 r. w Gdańsku jako przewodniczący Krajowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Stoczni Gdańskiej im. Lenina organizował strajk generalny..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1, 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Zarzut
"... będąc wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz przewodniczącym Krajowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Stoczni Gdańskiej im. Lenina podczas obowiązywania stanu wojennego dnia 15.12.1981 r. w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządził i podpisał do rozpowszechnienia "Apel" skierowany do stoczniowców, gdańszczan i żołnierzy WP, "Oświadczenie" i inne pisma zawierające wiadomości mogące gotowość tę osłabić, a także fałszywe wiadomości, które wywołały niepokój publiczny i rozruchy..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 3, 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 26.04.1982 r. zwrócił akta sprawy Mirosława Krupińskiego Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni sporządziła nowy akt oskarżenia. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 29.07.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Mirosława Krupińskiego na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd zasądził od oskarżonego 4200 złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciążył kosztami postępowania.

Sędziowie
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu: postanowienia z dnia 26.04.1982 r. o zwrocie sprawy do Prokuratury, wyroku z dnia 29.07.1982 r.
Głowa Aleksander (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu: postanowienia z dnia 26.04.1982 r. o zwrocie sprawy do Prokuratury, wyroku z dnia 29.07.1982 r.
Sałański Andrzej (kpt.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu: postanowienia z dnia 26.04.1982 r. o zwrocie sprawy do Prokuratury, wyroku z dnia 29.07.1982 r.

Prokuratorzy
Chmielewski Edward (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Cholewka Emil (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Ejsmont Paweł (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
akt oskarżenia z dnia 09.07.1982 r.
Hankiewicz Konrad (kmdr ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Obłój Leszek (kmdr ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
akt oskarżenia z dnia 28.12.1981 r.

 
 
.