Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 200/82
Ds 737/81
 
Sygnatury IPN
IPN Po 143/1
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
30-06-1982
Data zakończenia sprawy
22-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna prowadzona w związku z kontynuowaniem działalności przez członków NSZZ "Solidarność". Publiczne wypowiadanie się, w dniu 14-12-1981 r. w Bojanowie, o potrzebie zorganizowania strajku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Solski Jerzy , ur.: 14-01-1950, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony "... o to, że: w dniu 14 grudnia 1981 r. w Bojanowie, woj. leszczyńskie, będąc przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" Ziemia Rawicka - Filia w Bojanowie, którego działalność z dniem 13 grudnia 1981 r. została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności i w obecności pracowników miejscowego Oddziału Swarzędzkich Fabryk Mebli wypowiedział się o potrzebie przeprowadzenia strajku przewidzianego w § 33 pkt 4 Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", a nadto oznajmił, iż porozumie się w tej sprawie z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Nr 7 w Rawiczu...".
Kwalifikacja
Oskarżony o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154).
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd uniewinnił oskarzonego.

Sędziowie
Grądzka Janina
Sąd
Sąd Rejonowy - Rawicz
Rola
Ławnik
Uwagi
Uczestniczyała w rozprawie 18-10-1982 r.
Jaskuła Czesław
Sąd
Sąd Rejonowy - Rawicz
Rola
Ławnik
Kleiber Józefa
Sąd
Sąd Rejonowy - Rawicz
Rola
Ławnik
Lipowicz Danuta
Sąd
Sąd Rejonowy - Rawicz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Becelewska Bożena
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Rawicz
Uwagi
Uczestniczyła w rozprawie 24-09-1982 r.
Czyżniewski Krzysztof
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Rawicz
Uwagi
Uczestniczył w rozprawach: 29-09-1982 r.; 18-10-1982 r.; 21-10-1982 r.; 22-10-1982 r.
Misiurek Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Rawicz
 
 
.