Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Rw.44/82
Po. Śl. II-12/81
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/21
IPN BU 960/298
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
22-01-1982
Data zakończenia sprawy
19-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja prokuratora na niekorzyść oskarżonego zarzucająca wymierzenie niewspółmiernie łagodnej kary w porównaniu do stopnia winy i społecznego niebezpieczeństwa przypisanego oskarżonemu czynu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Snopiński Krzysztof, ur.: 20-07-1963, imię ojca: Mieczysław
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowił rewizji nie uwzględnić i zaskarżony wyrok utrzymać w mocy, kosztami postępowania sądowego obciążyć Skarb Państwa.

Sędziowie
Juszczak Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Wojtczak Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Wiącek Edward (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.